UTW AWF Warszawa

 

 Od marca do grudnia 2018 UTW AWF realizuje PROGRAM ASOS  AKADEMIA ZDROWIA BEZPIECZNEGO SENIORA. Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Opłata za udział w Programie Akademia Zdrowia Bezpiecznego Seniora wynosi 100 zł.

W ramach opłaty każdy uczestnik może  wybrać maksymalnie 2 aktywności ruchowe (joga, Tai chi, zdrowy kręgosłup, gimnastyka prozdrowotna aqua fitness, nordic walking), wykłady oraz warsztaty (psychologiczne, trening pamięci, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, samoobrony oraz z udziałem policji).

 Od 1 stycznia 2019 będą obowiązywały opłaty wg cennika, który zamieszczamy poniżej: 

W roku akademickim 2018/2019

 W roku akademickim 2018/2019 I SEMESTR - ZIMOWY OPŁATY
za bieżące miesiące będą przyjmowane u starostów grup oraz w sekretariacie
w następujących terminach:

- za miesiąc październik do 9 października 2018 r.

- za miesiąc listopad do 19 października 2018 r.

- za miesiąc grudzień do 21 listopada 2018 r.

- za miesiąc styczeń do 12 grudnia 2018 r.

Osoby, które nie dokonają opłat w w/w terminach nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach UTW-AWF